Rs.25,000 (Negotiable)

Nittambuwa - Gampaha

2022-11-16 13:02:32
Rs.8,000

Gampaha - Gampaha

2022-11-15 15:12:00
Rs.28,000 (Negotiable)

Kadawatha - Gampaha

2022-11-14 14:26:40
Rs.25,000

Negombo - Gampaha

2022-11-13 16:06:36
Rs.17,000

Wattala - Gampaha

2022-11-10 14:24:09
Rs.0 (Negotiable)

Mirigama - Gampaha

2022-10-26 12:11:44
Rs.0 (Negotiable)

Ragama - Gampaha

2022-10-25 15:06:58
Rs.10,000 (Negotiable)

Mirigama - Gampaha

2022-10-24 13:31:11
Rs.0 (Negotiable)

Gampaha - Gampaha

2022-10-22 14:57:58
Rs.36,500 (Negotiable)

Katunayake - Gampaha

2022-10-21 15:03:02
Rs.69,600 (Negotiable)

Ganemulla - Gampaha

2022-10-16 15:39:23
Rs.14,000 (Negotiable)

Nittambuwa - Gampaha

2022-10-02 13:39:52
Rs.185,000 (Negotiable)

Negombo - Gampaha

2022-09-24 14:33:17
Rs.10,000

Minuwangoda - Gampaha

2022-09-21 11:06:36
Rs.215,000 (Negotiable)

Minuwangoda - Gampaha

2022-09-18 11:38:49
Rs.215,000 (Negotiable)

Minuwangoda - Gampaha

2022-09-15 10:33:48
Rs.98,000

Negombo - Gampaha

2022-09-11 13:35:20
Rs.0 (Negotiable)

Seeduwa - Gampaha

2022-09-09 12:00:34
Rs.0

Negombo - Gampaha

2022-09-08 13:33:31
Rs.20,000

Gampaha - Gampaha

2022-09-03 11:19:52
Rs.5,000

Kelaniya - Gampaha

2022-09-02 15:15:36
Rs.15,000 (Negotiable)

Kiribathgoda - Gampaha

2022-09-01 15:56:53
Rs.15,000 (Negotiable)

Delgoda - Gampaha

2022-08-30 15:28:50
Rs.22,000 (Negotiable)

Pugoda - Gampaha

2022-08-27 13:02:15
Rs.30,000 (Negotiable)

Kelaniya - Gampaha

2022-08-26 14:57:57
Rs.6,500 (Negotiable)

Negombo - Gampaha

2022-08-25 09:59:13
Rs.30,000 (Negotiable)

Gampaha - Gampaha

2022-08-23 13:29:04
Rs.4,000 (Negotiable)

Kelaniya - Gampaha

2022-08-19 15:30:16