Rs.1,350 (Negotiable)

Ganemulla - Gampaha

2022-11-17 01:10:44
Rs.999

Kelaniya - Gampaha

2022-10-06 09:04:44
Rs.0 (Negotiable)

Minuwangoda - Gampaha

2022-10-03 12:46:18
Rs.550

Gampaha - Gampaha

2022-09-07 11:21:50
Rs.30,000 (Negotiable)

Kiribathgoda - Gampaha

2022-08-30 14:29:37
Rs.750

Yakkala - Gampaha

2022-08-13 16:26:26
Rs.1,100

Ja-Ela - Gampaha

2022-07-15 14:24:46
Rs.1,599 (Negotiable)

Gampaha - Gampaha

2022-06-08 12:56:14
Rs.350,000

Kiribathgoda - Gampaha

2022-05-08 15:07:44
Rs.0 (Negotiable)

Gampaha - Gampaha

2022-05-01 11:47:09
Rs.8,000

Kadawatha - Gampaha

2022-04-25 16:38:34
Rs.28,000 (Negotiable)

Negombo - Gampaha

2022-04-21 13:07:25
Rs.40,000 (Negotiable)

Gampaha - Gampaha

2022-04-21 13:04:07
Rs.350 (Negotiable)

Wattala - Gampaha

2022-04-06 14:06:48
Rs. 3200

Wattala - Gampaha

2022-02-26 16:57:47
Rs.0 (Negotiable)

Kadawatha - Gampaha

2022-02-01 15:14:57
Rs.0 (Negotiable)

Kandana - Gampaha

2022-01-22 10:36:31