විවේකීව සිටීමට හොඳ තැනක්

Published on 2022-09-01 12:06:33
Rs.19,500 (Negotiable)

Badulla - Badulla

  • Condition: Activities
Description
එකාකාරීත්වයෙන් මීදී සුඛෝපභෝගී කාමර 10 කින් සමන්විත රමණීය කඳු වැටියේ දර්ශනීය සුන්දරත්වය සහ සිසිල් දේශගුණය සහිත ස්ථානයක පිහිටා ඇත.. ඔබේ පවුලේ අය සහ මිතුරන් සමඟ ආරක්ෂිතව සහ විවේකීව සිටීමට හොඳ තැනක්. ගුණාත්මක හා රසවත් ආහාර සමඟ විශිෂ්ට සේවාවක් සමග අමතක නොවන අත්දැකීම් භුක්ති විඳින්න -