කඨින පිංකම් සදහා අවශ්‍ය බල්බ වැල්

Published on 2022-09-18 11:10:04
Rs.0 (Negotiable)

Angoda - Colombo

  • Condition: Used
  • Brand:
  • Model:
Description
කඨින පිංකම් සදහා අවශ්‍ය බල්බ වැල් බුදු පහන් බල්බ දැන් අපෙන් ඇනවුම් නිවසටම ලබා ගත හැක.බුදු සරණයි 🌸🌸🌸🌸🌸🌸 🎁 Order Now 🎁🚚 තොග සීමිතය😳😁 සිම්ත ප්‍රමාණයක් ඇත අපගේ නිශ්පාදනයකී. 🏘️🏠️නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක.🏘️🏠️Curier 1kg 400/=කී අපේම නිෂ්පාදනයකි. 📩 ඇණවුම් කිරීමට👈 නම , ලිපිනය හා දුරකථන අංක දෙකක් සමඟ ඉන්බොක්ස් කරන්න නැතිනම් ඔබගේ විස්තරට අංකයට SMS කරන්න. ( inbox කරනවානම් ඔබට අවශ්‍ය භාණ්ඩයේ නම හෝ පින්තූරයක් ද එවන්න) 🩸භාණ්ඩ කුරියර් හරහා එව්ය හැක.🚚 🩸නිවසටම ගෙන්වා ගත හැකිය. 🩸ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම භාණ්ඩයක් ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ලබා ගත හැක. 🩸අලෙවියෙන් පසු විශිෂ්ඨ සේවාවක් සහිතයි. 🩸පැය 24 පුරාම සේවාව සමගින් දිවයින පුරාම