ත්‍රී රෝද රථ සුපිරියක් සොයන්නෙකුට..

Published on 2022-09-16 09:49:53
Rs.0 (Negotiable)

Anuradhapura - Anuradhapura

  • Condition: Used
  • Brand: Bajaj
  • Model: .
  • YOM: .
  • Body Type: Used
  • Oil Type: Petrol
  • Mileage: .
  • Engine Capacity: .
Description
❤️සුපිරියක් සොයන්නෙකුට💯💯💯 💎වාහනේ හොදටම තියෙනවා 💎අනුරාධපුර තියෙන්නේ 💎අතින්180,000/= 💎දිරුම් නෑ 💎ලියකියවිලි 100%ක් සම්පූර්නයි 💎ලයිසන්/ඉන්ෂුවරන්ස් 2023/ 💎ටයර් 3ම ඔර්ජිනල් (90%) 💎බැටරි හොදයි 💎එන්ජින් එක/ධාවනය 100% 💎අලුත් සීට් සෙට් එක 💎පේන්ට් එක හොදයි 💎තෙල් සුපිරිම වැඩ 💎වැල්ලම්පිටි බැරල් බීට් හදලා 💎ඉක්මනින් දෙනවා 💎මිල වෙනසක් කරගන්න පුලුවන්