ඉක්මනින් විකිණීමට

Published on 2022-10-30 10:43:22
Rs.1,500,000 (Negotiable)

Avissawella - Colombo

  • Condition: Used
Description

ලිටර් 15000ක ධාරිතාවක්
කාමර ඇතුළ වෙන් කොට ඇත
යකඩ කාරමය හා අගල් 02කින් යුත් pvc අඩි තිහක බට
අගල් 2කේ (රොබින්)වතුර පොම්පය(පේට්ල්)
සුපිරියටම ඇත දිරුම් කිසිවක් නැත
පරික්ෂාවේන් පසුව මිලදි ගන්වනම් රැගෙන ගොස් දෙනු ලැබේවා
අවිස්සාවේල්ල පුවක්පිටිය තියෙන්නේ


Share for this Ad