මැජික් බෝල

Published on 2022-09-13 13:48:15
Rs.70 (Negotiable)

Colombo_1 - Colombo

  • Condition: New
Description
මැජික් බෝල කැමති තනි පාට වලිනුත් ගන්න පුලුවන්. මිශ්‍ර බෝල 100ක් 70/= only කලු (Black) 100ක් 80/= අවර්ණ (Clear) 100ක් 90/= නිල් (Blue) 100ක් 90/= කොල (Green) 100ක් 90/= කහ (Yellow) 100ක් 100/= මැජික් බෝල 100ට වැඩි හැම ඕඩර් එකකටම වටිනාකමට ගැලපෙන්න චූටි ගිෆ්ට් එකක් හෝ extra මැජික් බෝල ලැබෙනවා ( FREE) අඩුම මිලට මගෙන් විතරයි ❤️ කැමති ගානක් ගන්න පුලුවන්. පොස්ට් චාජ් 140/= සිට ⬆️ (COD නෑ යාලුවනේ. Online transfer , බෑන්ක් ඩිපොසිට් විතරයි) WhatsApp - ස්ටොක් ඉවර වෙන්න කලින් ඕඩර් කරන්නෝ. ඔයාල හැමෝටම සුබ දවසක් ❤️❤️❤️